חיים תואמי הפרעת/ השראת קשב וריכוז:
עודדו חלומות בהקיץ, הם ממריצים את המחשבה!