למה אנחנו מחבבים את השראת הקשב שלנו? ולמה אנחנו קוראים לה כך?


?ומה אתכם
?מה אתם מחבבים בהשראת הקשב שלכם
?או: למה אתם מחבבים את האנשים בעלי ההשראה הקרובים לכם
!שלחו לנו את התשובות שלכם, ונפרסם אותן כאן בשמחה
added@kessem.com